bstolinova@gmail.com
+420 731 266 479
EN
CZ
Ceník


Pro okamžitou kalkulaci překladu, tlumočení nebo korektury mne neváhejte kontaktovat! Ceny jsou variabilní a odvíjí se v závislosti na délce, typu a náročnosti překládaného textu nebo tlumočené akce.

Korektury:

čeština korektura
1 NS* 70 CZK


*NS = normostrana = 1 800 znaků (symbolů a mezer) výchozího textu

Potřebujete překlad kvalitně a levně? Vyplatí se si na něj počkat.

Potřebujete překlad kvalitně a rychle? Vyplatí se si za něj připlatit.

Překlad/1NS výchozího textu Tlumočení** Soudní ověření překladu
Angličtina–čeština 350 CZK 3 000 CZK / půlden 150 CZK
Čeština–angličtina 420 CZK* 3 000 CZK / půlden 150 CZK
Francouzština–čeština 350 CZK 3 000 CZK / půlden -
Čeština–francouzština 420 CZK* 3 000 CZK / půlden -


*U překladů do cizího jazyka je vždy zajištěna korektura rodilým mluvčím.

**Cena tlumočení dle domluvy. Záleží na délce tlumočení, je možné se domluvit na hodinové nebo denní sazbě. Poskytuji i soudní tlumočení, ke kterému je nutné speciální oprávnění, dopravné hradí klient.

Nejvyšší kvalita za nejnižší cenu? To u překladů, tlumočení a korektur nemusí vždy platit. Ani se to nemusí vždy vyplatit. Za nejnižší cenu získáte většinou také nejnižší kvalitu. Náklady se poté projeví při napravování nepříjemných okamžiků, způsobených špatným překladem, tlumočením nebo korekturou.